ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Τελευταία Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών Πρακτικής Άσκησης

από | 2024-Μάι-24 | 1ης Σελίδας, Πρακτική Άσκηση, Φοιτητικά

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΑ

Δίνεται μικρή επιπλέον παράταση για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες και επιθυμούν η Πρακτική τους Άσκηση να ξεκινήσει από 01-07-2024. Συγκεκριμένα, η προθεσμία συμπλήρωσης μέσω του «Δελτίου Πρακτικής Άσκησης»
α) της «Εγγραφής»,
β) της ανάρτησης των δικαιολογητικών, ανεξαρτήτως διαστήματος διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης, και
γ) της «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα με Κωδικό Γκρουπ Θέσης από τον ΆΤΛΑ),

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ως και την Τρίτη 28/5/2024 (21:00)

Επιπλέον χρόνος ΔΕΝ μπορεί να δοθεί καθώς εξαντλήσαμε και το περιθώριο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.