ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση Υποψηφίων Διδακτόρων

από | 2024-Ιούν-1 | 1ης Σελίδας, Προκήρυξη Θέσεων, Φοιτητικά

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και καλεί ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν σχετική αίτηση στα παρακάτω γνωστικά πεδία που συνδέονται με ερευνητικές περιοχές αντίστοιχων Μελών ΔΕΠ (Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) του Τμήματος ΤΨΣ:

 1. Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων και Έργων, Μέθοδοι Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, Μηχανική Απαιτήσεων Λογισμικού, Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Καθηγητής Βασίλειος Γερογιάννης)
  Παρέχεται δυνατότητα χρηματοδότησης της εκπόνησης διδ/ρικής διατριβής στο πλαίσιο ερευνητικού έργου.
 2. Οχηματικά Αδόμητα Δίκτυα, Συνεργατικές Τεχνικές Επικοινωνίας σε Ασύρματα Δίκτυα, Βελτιστοποίηση Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών με Χρήση Μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης, Τεχνικές Διαχείρισης και Διαμοιρασμού Πόρων και Φάσματος σε Δίκτυα Επικάλυψης, Network/edgecomputing και Μηχανική Μάθηση για εφαρμογές massiveIoT, Αυτοδιαμορφώσιμα Συστήματα Επικοινωνίας, Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 6ης Γενιάς και εφαρμογές (Καθηγητής Γεώργιος Καρέτσος)
  Παρέχεται δυνατότητα χρηματοδότησης της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου “Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων” https://wimots.ds.uth.gr
 3. Ανάλυση μαθησιακών δεδομένων (LearningAnalytics), Διαδικτυακός Υπολογισμός (InternetComputing) (Καθηγητής Πέτρος Λάμψας)
 4. Κβαντική Υπολογιστική (Καθηγητής Ηλίας Σάββας)
 5. Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Δικτυακά Συστήματα Ελέγχου, Βιομηχανικά Δίκτυα & Αυτοματισμοί, Πρωτόκολλα Δρομολόγησης (Καθηγητής Νικόλαος Σαμαράς)
 6. Αρχιτεκτονικές Η/Υ και Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου, Ενσωματωμένα Συστήματα Ελέγχου (Καθηγητής Γεώργιος Αδάμ)
 7. Βάσεις Δεδομένων, Αποθήκες Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων (Καθηγήτρια Γεωργία Γκαράνη)
 8. Μηχανική Λογισμικού με έμφαση την αρχιτεκτονική λογισμικού σύνθετων εφαρμογών για το διαδίκτυο, φορητές συσκευές, υπολογιστικά νέφη και συνδυασμούς αυτών (Καθηγητής Γεώργιος Κακαρόντζας)
 9. Μηχανική με την βοήθεια υπολογιστή (CAE) (Αναπληρωτής Καθηγητής Ονούφριος Χαραλάμπους)
 10. Τεχνολογίες Επικοινωνίας Αυτοκινούμενων Οχημάτων (V2V Communication Technologies), Τεχνολογίες Κωδικοποίησης – Αποκωδικοποίησης Καναλιού για Συστήματα 5ης Γενιάς και Μελλοντικών Γενεών Κινητών Επικοινωνιών (Channel Coding – Decoding Technologies for 5G and Beyond), Κβαντικοί κώδικες Turbo (quantum turbo codes) (Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαϊκάλης)
 11. Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα, Μηχανική Μάθηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Web Intelligence (Επίκουρος Καθηγητής Φώτιος Κόκκορας)
 12. Τεχνολογίες Επικοινωνιών σε Δίκτυα Ομίχλης και Διαδικτύου των Πραγμάτων, Βέλτιστη Επικοινωνία και Δρομολόγηση σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων, Σύγχρονα Δίκτυα Επικοινωνιών και Συστήματα Ακριβείας, Κβαντικές Επικοινωνίες (Επίκουρος Καθηγητής Απόστολος Ξενάκης)

Για τη διαδικασία δείτε το επισυναπτόμενο PDF.

Πρόσκληση
Υποψηφίων Διδακτόρων