ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Αξιολόγηση Μαθημάτων Εαρ.Εξ. 2023-2024

από | 2024-Ιούν-7 | 1ης Σελίδας, Φοιτητικά

Υπενθυμίζεται ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές του ΠΠΣ και των ΠΜΣ, η οποία θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 21/06/2024, όπως λογικά έχετε ενημερωθεί και με σχετικό μήνυμα από την ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται μέσα από τη διαδικτυακή πύλη του φοιτητολογίου (https://sis-web.uth.gr/), αλλά διατηρεί την πλήρη ανωνυμία στην συμπλήρωση και στην υποβολή των ερωτηματολογίων.

Τονίζεται ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγισης κοινοποιούνται στους διδάσκοντες και στη διοίκηση, και λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση της διδασκαλίας αλλά και του Προγράμματος Σπουδών. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή σας αποτελεί ποιοτικό δείκτη τόσο για το Τμήμα και τα προγράμματα σπουδών του (ΠΠΣ και ΠΜΣ) όσο και για το Πανεπιστήμιο συνολικά. Η διαδικασία αξιολόγησης αποτελεί, σε παγκόσμιο επίπεδο, την πάγια διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών.

Για τους παραπάνω λόγους, αφιερώστε τα πέντε λεπτά που περίπου απαιτούνται για κάθε μάθημα και πείτε την άποψη σας!