ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Ενσωματωμένα Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος

Ε507

Εξάμηνο Σπουδών

5 (Ε)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Αδάμ Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η κατανόηση της αρχιτεκτονικής και του προγραμματισμού των ενσωματωμένων συστημάτων για τη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα
  • Μεθοδολογία σχεδιασμού συστημάτων FPGA
  • Εισαγωγή σε γλώσσες περιγραφής υλικού και στην γλώσσα VHDL
  • Τεχνολογία και αρχιτεκτονική σύγχρονων FPGA
  • Παραδείγματα σύγχρονων αναδιατασσόμενων αρχιτεκτονικών
  • Υλοποίηση συστημάτων σε πλακέτες FPGA
  • Ενσωματωμένοι επεξεργαστές
  • Αρχιτεκτονικές System on chip (SoC)
  • Εξειδικευμένο λογισμικό περιγραφής και προσομοίωσης υλικού και λογισμικού για FPGAs