ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Παράλληλος Προγραμματισμός

Κωδικός Μαθήματος

Ε502

Εξάμηνο Σπουδών

5 (Ε)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Σάββας Ηλίας

Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κατανόηση της παραλληλίας και των σχετικών τεχνολογιών, και ικανότητα ανάπτυξης σύγχρονων εφαρμογών σε παράλληλα υπολογιστικά συστήματα.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Ταξινόμηση παράλληλων συστημάτων
  • Ο νόμος του Moore.Ο νόμος του Amdahl. DAG και Gant chart.
  • Η ταξινόμηση κατά Flynn.
  • Αξιολόγηση παράλληλων αλγορίθμων και προγραμμάτων (επιτάχυνση, κλιμάκωση)
  • Παράλληλος προγραμματισμός σε συστήματα κατανεμημένης μνήμης (με χρήση του Message Passing Interface – MPI)
  • Παράλληλος προγραμματισμός σε συστήματα διαμοιραζόμενης μνήμης (με χρήση της OpenMP – Open Multi-Processing)
  • Υβριδικά συστήματα και υπολογιστικές συστοιχίες
  • Πολυπύρηνος προγραμματισμός στην κάρτα γραφικών (με χρήση CUDA – Compute Unified Device Architecture)