ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Επτά λόγοι για να σπουδάσετε στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα

 

Tο άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (22/7/2021).

Αν είστε υποψήφιοι φοιτητές, αυτόν τον καιρό καλείστε να λάβετε μια σημαντική απόφαση: τι να σπουδάσω και ποιο είναι το κατάλληλο τμήμα για εμένα; Αν είστε υποψήφιοι στο 2ο ή στο 4ο πεδίο («Θετικών Επιστημών» και «Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής», αντίστοιχα), το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (ΤΨΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με έδρα στη Λάρισα, είναι μία πολύ καλή επιλογή για τις πρώτες θέσεις του μηχανογραφικού σας δελτίου. Επτά λόγοι για να σπουδάσετε στο ΤΨΣ είναι οι εξής:

1) Γιατί σας ενδιαφέρει να σπουδάσετε την επιστήμη της Πληροφορικής.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΤΨΣ (https://ds.uth.gr/) θεμελιώνεται πάνω στους βασικούς τομείς της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και παρέχει ένα πλήθος μαθημάτων επιλογής για να ισχυροποιήσετε την κατεύθυνση σπουδών που επιθυμείτε, λαμβάνοντας γνώσεις και εξειδίκευση σε πεδία της σχεδίασης και υλοποίησης σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων, με γνώμονα την επαγγελματική σας αποκατάσταση ή/και τη συνέχιση των σπουδών σας σε ανώτερα επίπεδα.

2) Γιατί θέλετε να έχετε ενεργό ρόλο στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας.

Θέλετε να είστε δημιουργοί – και όχι απλά χρήστες – συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής. Έχετε τη φιλοδοξία να συμβάλετε στη διαμόρφωση της Κοινωνίας της Γνώσης και να συμμετέχετε ενεργά στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, δηλαδή στην τεχνολογική επανάσταση που λαμβάνει χώρα στην εποχή μας παγκοσμίως, επηρεάζοντας κάθε τομέα της οικονομίας και της παραγωγής, και συνεισφέροντας στην πρόοδο κάθε επιστήμης. Για παράδειγμα, με ένα σύνολο 18 μαθημάτων συναφών με τη μηχανική λογισμικού (software engineering) το ΤΨΣ παρέχει ισχυρά θεμέλια για να ακολουθήσετε επαγγελματική καριέρα ως μηχανικοί και προγραμματιστές λογισμικού, επαγγέλματα με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στη χώρα μας και παγκοσμίως. Πρόσφατες έρευνες παρουσιάζουν πως οι θέσεις εργασίας μηχανικών λογισμικού θα φτάσουν διεθνώς τα 27,7 εκ. έως το 2023, με έως και 5,7 εκ. νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη έως το 2030.

3) Γιατί το ΤΨΣ παρέχει ένα ολοκληρωμένο και εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών.

Το τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΤΨΣ είναι συνεκτικό, περιλαμβάνοντας μαθήματα που καλύπτουν πλήρως τις περιοχές γνώσης της Πληροφορικής, όπως μηχανική λογισμικού, ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων, λειτουργικά συστήματα, φορητές και διαδικτυακές εφαρμογές, βάσεις δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, συστήματα επικοινωνιών, ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα υπολογιστών κλπ. Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος είναι ευέλικτο γιατί στο 3ο και 4ο έτος σπουδών προσφέρει δυνατότητες επιλογής από ένα πλήθος μαθημάτων, επιτρέποντας τη διαμόρφωση μιας εξατομικευμένης κατεύθυνσης σπουδών, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές σας επιδιώξεις. Ενδεικτικά μαθήματα επιλογής είναι: εφαρμογές ψηφιακών συστημάτων στο περιβάλλον, στην πρωτογενή παραγωγή και στη βιομηχανία, διαδίκτυο των πραγμάτων, ηλεκτρονικό επιχειρείν, εφαρμογές ρομποτικής, τηλεμετρίας, τηλεπισκόπησης, μετεωρολογίας, τηλεϊατρικής κλπ.

4) Γιατί ως απόφοιτοι θέλετε να έχετε εξαιρετικές επαγγελματικές προοπτικές.

Ως απόφοιτοι του ΤΨΣ θα έχετε τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι οποιουδήποτε πανεπιστημιακού τμήματος Πληροφορικής. Θα μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε επαγγελματικά σε εταιρείες πληροφορικής και επικοινωνιών, σε τμήματα πληροφορικής επιχειρήσεων κάθε είδους και σε οργανισμούς/φορείς του δημοσίου τομέα σε θέσεις ΠΕ Πληροφορικής. Επιπλέον, το ΤΨΣ έχει θεσμοθετήσει ένα πρόγραμμα επιπρόσθετων μαθημάτων που παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσετε δωρεάν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στην Πληροφορική. Παρακολουθώντας επιτυχώς τα μαθήματα του συγκεκριμένου προγράμματος θα αποκτήσετε, πιστοποιημένα, τις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις για να εργαστείτε ως εκπαιδευτικοί Πληροφορικής (ειδικότητας ΠΕ86) στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5) Γιατί το ΤΨΣ προσφέρει δυνατότητες συνέχισης των σπουδών σε ανώτερα επίπεδα σε ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκά περιβάλλον.

Στο τμήμα λειτουργούν δύο σύγχρονα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές» (https://seima.ds.uth.gr/) και το «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων» (https://csiot.ds.uth.gr/). Επιπλέον, το τμήμα παρέχει δυνατότητες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και μεταδιδακτορικής έρευνας, αριθμώντας ήδη 14 υποψήφιους διδάκτορες. Στο ΤΨΣ έχουν θεσμοθετηθεί δύο ερευνητικά εργαστήρια, το «Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών» και το «Εργαστήριο Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων». Οι διδάσκοντες του τμήματος συμμετέχουν σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα και τα αποτελέσματα της έρευνάς τους δημοσιεύονται σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά υψηλού κύρους. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τη συμμετοχή στη σύμπραξη ευρωπαϊκών πανεπιστημίων INVEST (www.invest-alliance.eu) καθώς και την ίδρυση του QGreece (https://qworld.net/qgreece/), που συμμετέχει στο διεθνές οικοσύστημα Κβαντικού Υπολογισμού QWorld. Στο πλαίσιο αυτών των έργων διεξάγονται καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται πρωτίστως προς τους φοιτητές του ΤΨΣ. Μια σειρά διαλέξεων, τα Digital Systems Events (https://ds.uth.gr/digital-systems-events/), πραγματοποιείται με ομιλητές επαγγελματίες και επιστήμονες διεθνούς κύρους ώστε να διευρυνθούν οι ορίζοντες των φοιτητών, καθώς επίσης διοργανώνονται διεθνή επιστημονικά συνέδρια, όπως είναι το European Symposium on Software Engineering – ESSE 2021 (https://esse.org/), που θα πραγματοποιηθεί 6-8 Νοεμβρίου 2021, στις εγκαταστάσεις του ΤΨΣ, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στη Λάρισα.

6) Το ΤΨΣ είναι άρτια εξοπλισμένο και πλήρως στελεχωμένο.

Το ΤΨΣ λειτουργεί σε σύγχρονα κτίρια στο campus της Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα. Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν τέσσερις αίθουσες διαλέξεων, δύο αμφιθέατρα και οκτώ πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες εργαστηρίων Η/Υ. Αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω σύγχρονων συστημάτων ασύγχρονης και σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Τα 15 μόνιμα μέλη του διδακτικού/επιστημονικού προσωπικού καθιστούν το τμήμα αυτοδύναμο και έχουν όλοι τους πολύχρονη εμπειρία στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και έρευνα. Τα εργαστηριακά μαθήματα υποστηρίζονται από τα μέλη του τεχνικού προσωπικού, που έχουν υψηλή εξειδίκευση, ενώ τα διοικητικά στελέχη της γραμματείας υποστηρίζουν τις διαδικασίες της γραμματείας, με εμπειρία και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φοιτητές.

7) Γιατί τα χρόνια σπουδών είναι πολύτιμα και θέλετε ποιοτικές σπουδές με αξία!

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ακολουθεί μια φιλοσοφία ποιότητας, με σεβασμό στην αξιοκρατία, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αναγνωρίζοντας την ευθύνη για παροχή πολύπλευρης προσφοράς στην κοινωνία.

 

Από τον Δρ. Βασίλη Χ. Γερογιάννη, Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Tο άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (22/7/2021)