ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ιδιότητα / Θέση Καθηγητής, Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων και Έργων με έμφαση στην Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων»
Πτυχίο / δίπλωμα 1992: Δίπλωμα (ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών Μεταπτυχιακού επιπέδου) Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή,  Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα
Μεταπτυχιακό δίπλωμα 1994-1996: Παρακολούθηση προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική», Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα
Διδακτορικό δίπλωμα 1994-2001: Διδακτορική Διατριβή, «Ενοποιημένο Τυπικό Μοντέλο για την Αναπαράσταση της Λειτουργικότητας και την Ανάλυση της Χρονοδρομολογησιμότητας Εφαρμογών Πραγματικού Χρόνου», Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα
Επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία Διδακτική προϋπηρεσία:

2020-σήμερα: Καθηγητής Α’ Βαθμίδας σε μόνιμη οργανική θέση, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,  Σχολή Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2019-2020: Καθηγητής, Γενικό Τμήμα Λάρισας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2017-2019: Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας

2013-2017: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας

2006-2013: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Λάρισας

2002-2006: Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, ΤΕΙ Λάρισας

2004-σήμερα: Μέλος ΣΕΠ (μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού),  Πρόγραμμα Σπουδών στην Πληροφορική, Θεματική Ενότητα «Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2016- σήμερα: Μέλος ΣΕΠ (μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού),  Πρόγραμμα Σπουδών στην Πληροφορική, Θεματική Ενότητα «Πρακτική Εξάσκηση σε Θέματα Λογισμικού», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2007-2008: Διδάσκων, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση»,  Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2019-σήμερα: Διδάσκων, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων»,  Γενικό Τμήμα Λάρισας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2010-2019: Διδάσκων, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων»,  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

2016-2017: Διδάσκων, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

2004-2013: Διδάσκων, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, “MSc in Management Science”, ΤΕΙ Λάρισας & Staffordshire University UK

2004-2013: Διδάσκων, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, “Master in Business Administration-ΜΒΑ”, ΤΕΙ Λάρισας & Staffordshire University UK

2002-2003: Διδάσκων ΠΔ 407, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2001-2002: Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ Λάρισας

2012-σήμερα: Επισκέπτης Καθηγητής σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού: i) IPAG Business School, Paris and Nice, France, ii) American University of Beirut (AUB), Beirut, Lebanon, iii) Siauliai State College, Siauliai, Lithuania, iv) Modern University for Business and Science, Beirut, Lebanon, v) Al-Hussein Bin Talal University, Ma’an, Jordan, vi) State College of Applied Sciences, Skierniewice Poland, viii) Mundiapolis University, Casablanca, Morocco

2019-2020: Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής δύο διδακτορικών  διατριβών

2005-σήμερα: Επιβλέπων σε περισσότερες από 60 μεταπτυχιακές διατριβές φοιτητών

2000-2002: Καθηγητής Πληροφορικής στη Β/θμια Εκπαίδευση

Διοικητικές Θέσεις:

2019-σήμερα: Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Ερευνητικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο ΙΑΣΩΝ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2017-σήμερα: Μέλος Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας

2015-2017: Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας

2016-σήμερα: Γενικός Γραμματέας (2016-2019) και Μέλος (2019 -σήμερα) Διοικούσας Επιτροπής, Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)

2019-σήμερα: Μέλος Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

2019-σήμερα: Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Μηχανικών  ΤΕΕ

2019-σήμερα: Επιστημονικός Διευθυντής, Δομή Επιμόρφωσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΔΕΣΕΚ), ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

2010-2013: Επιστημονικός Διευθυντής, Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ), ΤΕΙ Θεσσαλίας

2016: Μέλος Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Διοίκησης (ΕΓΣ), Ερευνητής-Εκπρόσωπος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ), ΤΕΙ Θεσσαλίας

2004-σήμερα: Επίκουρος ερευνητής (2004 – 2008) & Κύριος ερευνητής (2008-2019), Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ), ΤΕΙ Θεσσαλίας

2019-2020: Μέλος Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Λάρισας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2015-2016: Μέλος Συνέλευσης (Συγκλήτου), ΤΕΙ Θεσσαλίας

2015-2017: Αναπληρωτής Διευθυντής (Αναπλ. Κοσμήτορας), Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας

2015-2017: Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης (Κοσμητείας), Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας

2019-σήμερα: Επιστημονικός Υπεύθυνος, Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΚΣΕ), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γαιόπολις, Λάρισα

2018-2019: Επιστημονικός Υπεύθυνος, Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΚΣΕ) ΤΕΙ Θεσσαλίας

2003-2016: Επιστημονικός Υπεύθυνος, Κέντρο Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών (ΚΕΠΙΣ), ΤΕΙ Θεσσαλίας

2017-2019: Μέλος Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΤΕΙ Θεσσαλίας

2015-2017: Πρόεδρος Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

2010-2017: Μέλος Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων & Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

2016: Μέλος Επιτροπής Δι-ιδρυματικής Συνεργασίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2008-2013: Αναπληρωτής Τομεάρχης (2008-2009) & Τομεάρχης (2009-2013), Τομέας «Πληροφορικής και Ποσοτικών Μεθόδων», Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, ΤΕΙ Λάρισας

2007-2010:      Επιστημονικός Υπεύθυνος της δράσης ΣΤ2 «Επαγγελματική Εκπαίδευση σε Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργίας», Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

2006-2011: Αντιπρόεδρος ΔΣ & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας

1993-2000: Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D Manager) στην εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού Advanced Informatics Ltd, Πάτρα

2011-2015: Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (e-TEE), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

2007-2011: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (e-TEE), ΤΕΕ

2003-2006: Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος (ΕΠΕ)

Επαγγελματική προϋπηρεσία:

1992-σήμερα: Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΑΜ ΤΕΕ 64283)

2019-σήμερα: Μέλος της ομάδας του ευρωπαϊκού έργου DevOps (DevOps Competences for Smart Cities), Πρόγραμμα Erasmus+ KA2

2018-σήμερα: Μέλος της ομάδας του ευρωπαϊκού έργου YouBrand (Storytelling and Pitching for Start-ups), Πρόγραμμα Erasmus+ KA2

2019-σήμερα: Μέλος της ερευνητικής ομάδας στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο SPuMoNI (Smart Pharmaceutical Manufacturing), Πρόγραμμα CHIST-ERA 2017

2012-2015: Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου SPRINT-SMEs (Research in Software PRocess ImprovemeNT Methodologies for Greek Small & Medium sized Software Development Enterpises), Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ IΙΙ, Υπουργείο Παιδείας

2012-2015: Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ερευνητικού έργου ONSOCIAL (Κnowledge Management for Software Project Management using Ontologies and Social Networks), Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ IΙΙ, Υπουργείο Παιδείας

2014-2016: Μέλος της ομάδας του ευρωπαϊκού έργου SALE (Social Media Training to Combat Unemployment Among Higher Education Graduates), Πρόγραμμα Erasmus+ KA2

2013-2015: Μέλος της ομάδας του ευρωπαϊκού έργου IDEAL (Innovation and Development of Academic Industry Partnerships through Efficient Research Administration in Lebanon), Πρόγραμμα Erasmus Tempus

2018: Αξιολογητής ερευνητικών έργων, Croatian Science Foundation

2013-2015: Μέλος ερευνητικής ομάδας του ερευνητικού Έργου «e-Furniture: Δυναμική Δικτύωση Επιχειρήσεων Κατασκευής Επίπλου και  Ξυλοκατασκευών με χρήση Ευφυών Πρακτόρων Λογισμικού», Πρόγραμμα «Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης», ΓΓΕΤ

2011-2013: Μέλος ερευνητικής ομάδας του ερευνητικού έργου «Δυναμικά Προσαρμοζόμενο Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Εργασιών Παραγωγής Λευκών Ειδών με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής», Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας για ΜΜΕ», ΓΓΕΤ

2011: Μέλος της ομάδας του έργου «Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας-ΕΕΥΕΜ», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2004 – 2006 & 2008-2009: Συμμετοχή σε δύο δράσεις σε θέμα: «Ανάπτυξη εναλλακτικού διδακτικού πολυμεσικού υλικού για τις ανάγκες του ΕΑΠ» , Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2005-2007: Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου MISSION-SPM (Model-based Integrated Environment to Support Simulation in Software Project Management), Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ IΙ, Υπουργείο Παιδείας

2011-2014: Μέλος της ομάδας του ευρωπαϊκού έργου ASPIRE (Achieving Sustainable Programmes in Regeneration and Entrepreneurship: Jordan, Lebanon and Palestinian Territories Occupied), Πρόγραμμα TEMPUS IV

2011-2014: Μέλος ομάδας του ευρωπαϊκού έργου MYCOTICON (Multilateral Project for Mushrooms Exploitation and Training), Πρόγραμμα Leondardo Da Vinci

2003-2004: Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου R-BUS-WORK (Representation And Analysis Of Business Processes With Emphasis On Workflows Time Management), Επιτροπή Ερευνών, ΤΕΙ Λάρισας

2007-2008: Επιστημονικός Υπεύθυνος στο έργο ΔΙΕΠΤΕΛΟ (Ανθρώπινο Δίκτυο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης στη Διοίκηση Έργων Πληροφορικής και στην Τεχνολογία Λογισμικού), Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας, Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δίκτυο ΕΤ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», ΓΓΕΤ

2009: Συμμετοχή στο έργο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς την εταιρεία Intrasoft International», Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας

2008: Μέλος της ομάδας του έργου «Στρατηγική ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης έργων του ΕΚΤ», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας

2004-2006: Μέλος της ομάδας του έργου ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ (ΔΙκτυΟ κατάρτισηΣ και εΚπαίδευσης σε πρΟηγμένες ΥπηΡεσίες δικτύων και πληροφΟρΙκής), Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας, Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δίκτυο ΕΤ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», ΓΓΕΤ

2003-2004: Μέλος ομάδας του ερευνητικού έργου «Μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργων στο ΠΕΠ Θεσσαλίας», Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας, Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας

1993-2001: Ιδρυτικό Μέλος και Ερευνητής στο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού (ESD Lab), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

1994- 1996: Τεχνικός Διευθυντής (technical project manager) της εταιρείας Advanced Informatics στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ESPRIT 8906 OMI/CLEAR (Components and Libraries for Embedded Applications in Real-time)

1995-1998: Τεχνικός διευθυντής (technical project manager) της εταιρείας Advanced Informatics στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ESPRIT 20576 OMI/TOOLS (Tools for Design and Validation of Embedded Control Systems)

1995-1997: Τεχνικός διευθυντής (technical project manager) της εταιρείας Advanced Informatics στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ESPRIT 20899 OMI/ANTI-CRASH (ANDF Technology in C for reliable safety critical hard real-time systems)

1996-1998: Τεχνικός διευθυντής (technical project manager) της εταιρείας Advanced Informatics στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ESPRIT 23256 OMI/TotEm (Totally Emulated Embedded Systems)

1997-1999: Τεχνικός διευθυντής (technical project manager) της εταιρείας Advanced Informatics στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ESPRIT 23920 ΟΜΙ/SAFE (Safe Ada for Embedded Applications in real-time)

1994-1995, Μέλος της ομάδας ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Προσομοιωτή του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου AXE-10 της εταιρείας ERICSSON», ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ, Εθνικό πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης (ΣΥΝ) της Έρευνας

1998-1999: Υπεύθυνος Μηχανογράφησης του Γραφείου Μελετών, Σχολείο Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ), Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ), Ανδραβίδα Ηλείας, Πολεμική Αεροπορία

Επιστημονικά / ερευνητικά ενδιαφέροντα Τεχνολογία Λογισμικού, Ανάλυση & Σχεδίαση Συστημάτων, Πληροφορικά Συστήματα, Βάσεις Δεδομένων, Λειτουργικά Συστήματα, Διαχείριση Έργων, Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στη Μηχανική Απαιτήσεων Λογισμικού, Εκπαιδευτικές Μεθοδολογίες και Τεχνικές, Αξιολόγηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επιχειρηματικότητας
Επιλεγμένα δημοσιεύματα K. I. Papageorgiou, K. Poczeta, E. Papageorgiou, V. C. Gerogiannis &  G. Stamoulis, “Exploring Ensemble Methods with Fuzzy Cognitive Maps and Neural Networks in Solving Time Series Prediction Problems”, Algorithms, MDPI, Special Issue on “Ensemble Algorithms and Their Applications”, November 2019, 12(11), 235, 2019

V. C. Gerogiannis, E. Rapti, A. Karageorgos & P. Fitsilis, “On Using Fuzzy Linguistic 2-tuples for the Evaluation of Human Resource Suitability in Software Development Tasks”. Advances in Software Engineering, Vol. 2015, Article ID 695873, 15 pages, 2015

M. Tsinidou, V. C. Gerogiannis & P. Fitsilis, “Evaluation of the Factors that Determine Quality in Higher Education. An Empirical Study”, Quality Assurance in Education, Emerald, Vol. 18, Iss. 3, pp. 227 – 244, 2010 (more than 335 citations in Google Scholar:, 3rd most cited paper of all times in the Quality Assurance in Education journal)

V. C. Gerogiannis, A. Kameas & P. Pintelas, “Classification and Comparative Study of High-Level Petri Nets”, Journal of Systems and Software, Elsevier, Vol. 43, Iss. 2, November 1998, pp. 133-160

M. Tsoukarellas, V. C. Gerogiannis & K.Economides, “Systematically Testing a Real-Time Operating System”, IEEE Micro Journal, Special Issue on Embedded Control Systems, Vol. 15, Iss. 5, October 1995, pp. 50-60

Διδασκόμενα μαθήματα 2019-20 Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων (Β’ εξάμηνο)
Συμπληρωματικά στοιχεία Αναφορές τρίτων στο Επιστημονικό έργο:

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=WFZezDoAAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=17434231700

Συμμετοχές σε επιτροπές συνεδρίων:

Chair of the Program Committee, 4th International Conference on Algorithms, Computing and Systems (ICACS 2020), Belin, Germany, September 26-28, 2020

Chair of the Program Committee, 2020 European Symposium on Software Engineering (ESSE 2020), Rome, Italy, April 2-5, 2020

Chair of the Program Committee, 21st Panhellenic Conference on Informatics 2017, PCI 2017, TEI of Thessaly, Larissa, Greece, 9/2017

Member of the Program Committee, 2020 IEEE 7th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA 2020 Europe), Paris, France, 1/2020

Member of the Program Committee, 22nd Panhellenic Conference on Informatics 2018, PCI 2018, University of Western Attica, Athens, Greece, 11/2018

Member of the Program Committee, 23rd Panhellenic Conference on Informatics 2019, PCI 2019, University of Nicosia , University of Cyprus & Open University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 11/2019

Member of the Program Committee, 4th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM 2014), 1/2014, Bali

Member of the Program Committee, 5th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM 2015), 3/2015, Dubai

Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά & εκδόσεις:

IEEE Systems Journal, ΙΕΕΕ

IET Software, Journal of the Institute of Engineering and Technology

Knowledge based Systems, Elsevier

Omega, Elsevier

Artificial Intelligence Review Journal, Springer

Symmetry, MDPI

Mathematics, MDPI

Applied Sciences, MDPI

Information, Open Access Journal of Information Science. MDPI

International Journal of Information Technology & Decision Making, World Scientific Publishing

International Journal of Business Information Systems, Inderscience

Advances in Software Engineering, Hindawi

Industrial Engineering and Operations Management (IEOM) Publications

International Conference on Fuzzy System and Data Mining (FSDM)

IEEE EDUCON – Global Engineering Education

International Journal of Information Technology Project Management (IJITPM)

Panhellenic Conference on Informatics (PCI)

 

Τιμητικές διακρίσεις & Προσκεκλημένες ομιλίες σε συνέδρια:

Προσκεκλημένος Επιμελητής (Guest Editor), Special Issue on “Fuzzy Optimization and Decision Making”, Mathematics Journal, MDPI

Βραβείο καλύτερου άρθρου στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με Διεθνή Συμμετοχή (PCI 2011), 15th Panhellenic Conference on Informatics, Kastoria, Greece, 2011

Βραβείο καλύτερου άρθρου της ενότητας “Project Management” στο διεθνές συνέδριο 5th International Conference on Industrial Engineering & Operations Management (IEOM 2015), Dubai, UAE, IEEE, 2015

3ο σε κατάταξη άρθρο σε πλήθος ετεροναναφορών του περιοδικού Quality Assurance in Education, Emerald (“Evaluation of the Factors that Determine Quality in Higher Education. An Empirical Study”, authors: M. Tsinidou, V. C. Gerogiannis & P. Fitsilis, Quality Assurance in Education, 18(3), pp. 227 – 244, 2010)

Επιλογή άρθρου με τίτλο “Systematically Testing a Real-Time Operating System” (authors: M. Tsoukarellas, V. C. Gerogiannis & K.Economides, IEEE Micro Journal, Special Issue on Embedded Control Systems, October 1995, pp. 50-60) και συμπερίληψή του σε συλλογικό τόμο με τίτλο “A Practical Approach to Real-Time Systems: Selected Readings” (P.A. Laplante Ed., IEEE Computer Society, 2000, pp. 279-289), στον οποίο περιλαμβάνονται σημαντικά άρθρα που δημοσιεύθηκαν από εκδόσεις της IEEE στην περιοχή των συστημάτων πραγματικού χρόνου

Εναρκτήρια προσκεκλημένη ομιλία με θέμα: “Prioritize Collectively Software Requirements based on Stakeholders’ Evaluations” στο διεθνές συνέδριο International Conference on Software Engineering and Information Management (ICSIM 2018), Casablanca, Morocco, 4-6 January, 2018

Εναρκτήρια προσκεκλημένη ομιλία στη συνεδρία “Information Technology & Software Engineering” του διεθνούς συνεδρίου 7th International Conference on Software Technology and Engineering (ICSTE 2015), September 19-20, 2015, Hong Kong

Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα: “Handling Uncertainty in Requirements Prioritization” στο διεθνές συνέδριο 18th International SPICE Conference (SPICE 2018) “Software Process Improvement and Capability Determination”, School of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 9-10 October 2018

Κεντρική ομιλία με θέμα: «Αναλύοντας τα Κοινωνικά Δίκτυα με Μαθηματικά», στο 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γαιόπολις, Λάρισα, 1-3 Νομεβρίου 2020

Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα: «Ας αυτοανακαλύψουμε και ας αυτοαξιολογήσουμε τις ικανότητές μας στο επιχειρείν», Πανελλήνιο συνέδριο “Η Φυσική Μαγεύει” της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, 14-16 Δεκεμβρίου 2018, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα: “Computer Science Education as a Pathway to Innovation: Concepts and Application of Design Thinking” , 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, 15-18 Μαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη.

Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα: “Educating for innovation: application of the “Design Thinking” method in practice”, 4th International Conference for the Promotion of Educational Innovation, Λάρισα, ΤΕΙ Θεσσαλίας, 12 – 14 Οκτωβρίου 2018

Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα: «Κοινωνικά Δίκτυα στη Διοίκηση & Ηγεσία”, Ημερίδα «Διοίκηση και Ηγεσία» της 1ης Στρατιάς (European Union Operation Headquarters, EU-OHQ), 23 Οκτωβρίου 2018, Λάρισα

Προσκεκλημένη Ομιλία με θέμα: «Εκμαίευση και Αξιολόγηση Διοικητικών Ικανοτήτων με την Τεχνική του Πλέγματος Ρεπερτορίων» , Ημερίδα της 1ης Στρατιάς «Εργαλεία Διοικήσεως στη Σύγχρονη Μορφή των Ενόπλων Δυνάμεων», 23 Νοεμβρίου 2017, Λάρισα