ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Βασίλειος Γερογιάννης

Καθηγητής

Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων και Έργων με έμφαση στην Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων

vgerogian-at-uth.gr |  2410-684585

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Δίπλωμα: Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, (1992)
  • Μεταπτυχιακό: Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική, Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, (1994-1996)
  • Διδακτορικό: Ενοποιημένο Τυπικό Μοντέλο για την Αναπαράσταση της Λειτουργικότητας και την Ανάλυση της Χρονοδρομολογησιμότητας Εφαρμογών Πραγματικού Χρόνου, Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, (1994-2001)

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Βασίλης X. Γερογιάννης είναι Καθηγητής και Πρόεδρος στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Παν/μίου Θεσσαλίας (γνωστικό αντικείμενο: Ανάλυση & Σχεδίαση Συστημάτων & Έργων με έμφαση στην Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων). Συνεργαζόμενος Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο. Επισκέπτης Καθηγητής στο IPAG Business School (Γαλλία) και στο Siauliai State University of Applied Sciences (Λιθουανία). Μηχανικός Υπολογιστών, κάτοχος διδακτορικού στην Τεχνολογία Λογισμικού από το Παν/μιο Πατρών. Από το 1992, συμμετέχει σε ένα αριθμό ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών έργων. Συγγραφέας περισσότερων από 130 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά/συνέδρια που έλαβαν πληθώρα ετεροναφορών. Συγγραφέας/επιμελητής σε τρία επιστημονικά βιβλία. Μέλος συντακτικής επιτροπής, προσκεκλημένος επιμελητής και κριτής σε διεθνή περιοδικά. Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής/Πρόεδρος επιτροπής προγράμματος και προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνή συνέδρια. Έλαβε το βραβείο της καλύτερης εργασίας σε τρία διεθνή συνέδρια. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), Μέλος του Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας, Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας του Ερευνητικού Κέντρου ΙΑΣΩΝ Παν/μίου Θεσσαλίας, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, Μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ και Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΕ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τεχνολογία Λογισμικού, Μηχανική Απαιτήσεων Λογισμικού, Ιεράρχηση Απαιτήσεων Λογισμικού, Ανάλυση & Σχεδίαση Συστημάτων, Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων, Τεχνικές Ασαφών Συνόλων, Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση, Διαχείριση Έργων & Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, Εκπαιδευτικές Μεθοδολογίες και Τεχνικές, Αξιολόγηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας και Δεξιοτήτων Επιχειρηματικότητας