ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Προγραμματισμός του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 με βάση τις οδηγίες του Υ.ΠAI.Θ.

Κατόπιν της έκδοσης της αριθμ. 11574/Ζ1/4-9-2020 ( ΦΕΚ 3707/τ.β΄/4-9-2020) Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) σχετικά με την «Λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους», καθώς και...

Υποβολή Δήλωσης Μαθημάτων

Η δήλωση των μαθημάτων θα υποβληθεί όταν ανοίξει το σύστημα για τις δηλώσεις μαθημάτων. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωσή σας με ανακοίνωση στο site του...

Προκήρυξη εκλογών για εκπροσώπους ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) Αίτηση υποψηφιότητας ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση Αίτηση υποψηφιότητας ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ειδικού...

Υποχρέωση των φοιτητών για δήλωση μαθημάτων

Α. Οι φοιτητές που εισήχθηκαν στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος  2019-2020, είτε ζήτησαν και έλαβαν αναστολή των σπουδών τους, είτε όχι (ως μη νεοεισαχθέντες φοιτητές), υποχρεούνται να υποβάλλουν οι ίδιοι δήλωση μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το μέγιστο πλήθος...