ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας
Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων ΤΨΣ

Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων ΤΨΣ

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενέκρινε στην τακτική Συνεδρίαση υπ’αριθμ. 249/26-03-2021 τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως αυτά περιγράφονται στο συνημμένο...