ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Polytech AE – Πρωτόκολλο Συνεργασίας με ΤΨΣ

από | 2022-Ιούν-24 | 1ης Σελίδας, Πρακτική Άσκηση, Φοιτητικά

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (ΤΨΣ) υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την εταιρία Polytech SA. H εταιρία ασχολείται από το 1984 αποκλειστικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση διδακτικών λύσεων και εργαστηρίων. Με τα προϊόντα της η POLYTECH στοχεύει στην επίτευξη τριών σημαντικών στόχων σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών τομέων:

  • Να απλοποιήσει τη μαθησιακή διαδικασία με την ενσωμάτωση των νέων διδακτικών και πληροφοριακών τεχνολογιών.
  • Να αναβαθμίσει την αλληλεπίδραση δασκάλου και μαθητή στην τάξη, προσφέροντας σύγχρονα εργαλεία που διασυνδέουν την παρουσίαση του δασκάλου με τις εργαστηριακές δραστηριότητες του μαθητή.
  • Να δημιουργήσει ένα δυναμικό εργαστήριο με τη βοήθεια υπολογιστή, ανοιχτό σε νέες προσαρμογές, προσομοιώσεις, ενημερώσεις, σύγχρονες τεχνολογίες και διδακτικές καινοτομίες.

Οι στόχοι της συνεργασίας είναι:

  • Η απόκτηση από τους φοιτητές του ΤΨΣ επαγγελματικής εμπειρίας και προϋπηρεσίας σε αντικείμενα σχετικά με τις σπουδές τους.
  • Η αφομοίωση από τους φοιτητές του ΤΨΣ των επιστημονικών γνώσεων, μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής/πρακτικής επιστημονικής εξάσκησης.
  • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και της επαγγελματικής τους συνείδησης.
  • Η ομαλή μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο χώρο της παραγωγής, της αγοράς, των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
  • Η δημιουργία ενός δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ του ΤΨΣ και της εταιρείας που θα συμβάλλει στην ουσιαστική και αμοιβαία επωφελή συνεργασία, στο πλαίσιο εκπόνησης κοινών ερευνητικών έργων, επιστημονικών δραστηριοτήτων, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και αμοιβαίως επωφελώς επαγγελματικών συνεργασιών.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση της Polytech SA για την επίτευξη της συμφωνίας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αποβεί εξαιρετικά ωφέλιμη για το Τμήμα μας, την Polytech, αλλά κυρίως για τους φοιτητές μας.