ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Ολοκλήρωση Εγγραφής Πρωτοετών – Υποβολή Δικαιολογητικών

από | 2022-Σεπ-15 | 1ης Σελίδας, Φοιτητικά

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Εκτυπωμένη η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε στο ΥΠΑΙΘ
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου

Επιπλέον:

α) Οι επιτυχόντες που δήλωσαν κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή ότι φοιτούσαν σε άλλο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει παράλληλα με τα ανωτέρω δικαιολογητικά να προσκομίσουν ή να αποστείλουν Πιστοποιητικό Διαγραφής ή Αποφοιτήριο από το προηγούμενο Τμήμα.

β) Οι επιτυχόντες με την κατηγορία μουσουλμανική μειονότητα Θράκης θα πρέπει παράλληλα με τα ανωτέρω δικαιολογητικά να προσκομίσουν ή να αποστείλουν βεβαίωση στην οποία αναγράφεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Ν. Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου.

γ) Οι επιτυχόντες με την κατηγορία σοβαρών παθήσεων θα πρέπει παράλληλα με τα ανωτέρω δικαιολογητικά να προσκομίσουν ή να αποστείλουν τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικό του σχολείου στο οποίο φοίτησαν.
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή επιτροπή του νοσοκομείου.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος με ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως και την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Γαιόπολις, Π.Ο. Λάρισας-Τρικάλων
41500, Λάρισα

Εναλλακτικά, όσοι από τους πρωτοετείς βρίσκονται ήδη στη Λάρισα μπορούν οι ίδιοι ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος από την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου και μέχρι την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου και από ώρα 9:00 μέχρι 13:30.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δημιουργηθεί ο ιδρυματικός λογαριασμός (όνομα χρήστη και κωδικός) του κάθε πρωτοετή φοιτητή/φοιτήτριας για να μπορεί να χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή/και λοιπών φορέων (ηλ. ταχυδρομείο, ακαδημαϊκή ταυτότητα, δήλωση μαθημάτων και συγγραμμάτων, πλατφόρμα μετεγγραφών κτλ). Για το σκοπό αυτό θα σταλεί μέσα στις επόμενες μέρες στο κινητό τηλέφωνο που δήλωσε ο κάθε πρωτοετής φοιτητής κατά την ηλεκτρονική του εγγραφή στην εφαρμογή του Υ.ΠΑΙ.Θ., ένα SMS με οδηγίες για την ενεργοποίηση του προσωπικού Ιδρυματικού λογαριασμού (σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο που έχετε δηλώσει κατά την ηλ. εγγραφή σας έχει αλλάξει, θα πρέπει να ενημερώσετε τη Γραμματεία).

Ο ιδρυματικός σας λογαριασμός είναι απαραίτητος και θα σας συνοδεύει σε όλη την πορεία των σπουδών σας. Με τον ιδρυματικό λογαριασμό αποκτάτε αυτόματα και προσωπικό γραμματοκιβώτιο email, της μορφής <το όνομα χρήστη που θα σας δοθεί>@uth.gr μέσω της υπηρεσίας webmail του Π.Θ. (https://webmail.uth.gr). Η προσωπική σας επικοινωνία με το Τμήμα και τις λοιπές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του νέου σας email και όχι σε άλλους λογαριασμούς email που έχετε δηλώσει κατά την ηλεκτρονική εγγραφή σας.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας των Ιδρυματικών σας λογαριασμών, σταδιακά θα ακολουθήσουν και νέες ανακοινώσεις σχετικά με τεχνικές πληροφορίες για τη χρήση των εφαρμογών του Πανεπιστημίου, καθώς και οδηγίες για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο), δηλώσεις μαθημάτων, αιτήσεις σίτισης κ.α.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή των δικαιολογητικών και η ταυτοποίηση από τη Γραμματεία, δεν θα είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού φοίτησης (βεβαίωση σπουδών) για τους πρωτοετείς.

Ενημερωτικά, για όσους/όσες φοιτητές και φοιτήτριες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης σε άλλο Τμήμα, θα ακολουθήσει αργότερα ανακοίνωση από το ΥΠΑΙΘ σχετικά με τη διαδικασία αυτή, η οποία θα αναρτηθεί και στις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΤΨΣ. Για να έχουν δικαίωμα μετεγγραφής όσοι/όσες το επιθυμούν, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο ΤΨΣ σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω και να έχουν οπωσδήποτε ακολουθήσει τις οδηγίες που θα τους αποσταλούν σχετικά με τη δημιουργία του Ιδρυματικού λογαριασμού.

Επιπλέον, όσοι/όσες δεν ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μαθήματα κατά το Ακαδ. Έτος 2022-2023 για προσωπικούς λόγους (π.χ. έκτιση στρατιωτικής θητείας,  συμμετοχή εκ νέου σε Πανελλήνιες εξετάσεις κ.λπ.), έχουν τη δυνατότητα μετά το πέρας των παραπάνω διαδικασιών ολοκλήρωσης της εγγραφής τους, να ζητήσουν τη διακοπή της φοίτησης για το τρέχον έτος (αναστολή σπουδών-έντυπο αίτησης στην ιστοσελίδα του ΤΨΣ). Με τη διακοπή φοίτησης, η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης (δεν έχετε δικαίωμα για πάσο, σίτιση, βεβαίωση σπουδών κ.λπ.) και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, μετά την πάροδο του χρόνου διακοπής της φοίτησης, επανέρχεστε ως ενεργός φοιτητής με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους και συνεχίζετε τις σπουδές σας ξανά στο 1 ο έτος σπουδών, εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε.

Σημείωση: Φοιτητής/τρια που βρίσκεται σε καθεστώς διακοπής φοίτησης κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής, δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής.

Παρακαλούμε όπως παρακολουθείτε τακτικά την ιστοσελίδα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.