ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

INVEST – Επιπλέον χρηματοδότηση για 4 χρόνια!

από | 2023-Ιούλ-3 | 1ης Σελίδας

Το πρόγραμμα INVEST, αφορά στη συνένωση των προσπαθειών 5 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων με γνώμονα την ιδέα της ενίσχυσης της σύνδεσης μεταξύ διδασκαλίας, έρευνας, καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης, ενθάρρυνσης της κινητικότητας και ενίσχυσης της υψηλής ποιότητας και αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα. Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων είναι συντονιστής του προγράμματος και εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα πρόσφατα έλαβε χρηματοδότηση για συνέχιση των δραστηριοτήτων του για 4 επιπλέον χρόνια.