ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Βασιλική Κουτσονικόλα

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Εξόρυξη Γνώσης

vkoutson-at-uth.gr  |  2410-684647

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Πτυχίο: Δίπλωμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  • Μεταπτυχιακό: Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Διδακτορικό: Τεχνικές Ομαδοποίησης Δεδομένων του Παγκόσμιου Ιστού, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

εξόρυξη γνώσης από δεδομένα του Παγκόσμιου Ιστού (ΠΙ), τεχνικές ομαδοποίησης δεδομένων, ανάλυση συναισθημάτων σε δεδομένα κειμένου, υπηρεσίες καταλόγου, τεχνικές συν-ομαδοποίησης σε δεδομένα του ΠΙ, μέθοδοι γραφικής απεικόνισης δεδομένων ευρείας κλίμακας