ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας
Πρόσκληση Υποψηφίων Διδακτόρων

Πρόσκληση Υποψηφίων Διδακτόρων

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και καλεί ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν σχετική αίτηση στα παρακάτω γνωστικά πεδία που συνδέονται με ερευνητικές περιοχές αντίστοιχων Μελών ΔΕΠ (Διδακτικού Ερευνητικού...
Προκήρυξη για πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα

Προκήρυξη για πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα

Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, για τη διδασκαλία του μαθήματος: (Ε804) Ρομποτικά Συστήματα / 8ο εξάμηνο /...
Προκήρυξη για πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα

Αποτελέσματα προκήρυξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΠΘ”

Δημοσιεύεται η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ, αναφορικά με τα αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο...
Αμοιβόμενη θέση υποψήφιου διδάκτορα στο Εργαστήριο Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Αμοιβόμενη θέση υποψήφιου διδάκτορα στο Εργαστήριο Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Υπάρχει διαθέσιμη θέση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (wimots.ds.uth.gr) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, η οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί πλήρως (ή...
Προκήρυξη για πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα

UPDATE: Προκήρυξη θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητα από νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» Για το...
Πίνακας Αξιολόγησης Υποψηφίων

Προκηρύξεις για Εντεταλμένους Διδάσκοντες

Δύο προκηρύξεις για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. ΤΨΣ-1η Προκήρυξη Εντεταλμένων Διδασκ. ΧΕ 2023-24-69ΞΤ469Β7Ξ-Ε7Ε ΤΨΣ-2η...
Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψήφιων Εντεταλμένων Διδασκόντων ΧΕ 2023-2024

Κατάταξη Υποψηφίων για «ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ»

Επισυνάπτεται ο Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Εντεταλμένων Διδασκόντων για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023, για το μάθημα «ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ». Πίνακας Κατάταξης – Θεωρία Γραφημάτων – Εαρινό...